Komponistes, pianistes un daudzu skaistu un sirsnīgu dziesmu autores Elgas Igenbergas 100. gadskārta, kas tiks atzīmēta 10. februārī, ir  pamudinājusi pārskatīt Latvijas Radio arhīva materiālus. Piedāvājam noklausīties ierakstus no sarīkojuma „Elgas Igenbergas riču-raču”, ko pirms desmit gadiem par godu komponistes 90. dzimšanas dienai rīkoja Rakstniecības un mūzikas muzejs.  Tajā muzikoloģe un muzeja speciāliste Rūta Līcīte līdz ar senu kino un fotomateriālu demonstrējumiem, trāpīgiem komentāriem vēstīja par Igenbergas dzīvi un radošo darbību, aicināja atmiņās dalīties arī vairākus viņas draugus un ceļabiedrus mūzikā, kā arī daiļrades pārzinātājus: muzikoloģi Daigu Mazvērsīti, vokālā ansambļa „Arājs” vadītāju Māru Skridi, aktieri Gundaru Āboliņu un diriģentu Āriju Šķepastu.