FMI apgādā klajā nākusi kolektīvā monogrāfija "Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā”, kas ir turpinājums iepriekšējiem vēsturiskiem sējumiem par Latvijas teātri - “Latvijas teātris. 70. gadi” un “Latvijas teātris. 80. gadi”, “Latvijas teātris. 20. gs. 90. gadi un gadsimtu mija”. Tas ir četru autoru - Edītes Tišheizeres, Ievas Rodiņas, Ditas Jonītes un Laumas Mellēnas-Bartkevičas - kopdarbs.

Pirmoreiz teātra vēstures kontekstā aprakstīta ne tikai teātra, bet arī operas režija, scenogrāfija, jaunā, kolektīvi tapusī dramaturģija, laikmetīgā deja un, protams, mūsu starptautisku autoritāti ieguvušie mākslinieki. 560 lappušu grāmatā ir vairāk nekā 300 ilustrācijas, personrādītājs iespiests atsevišķā burtnīcā.

Kādas jaunas vēsmas Latvijas teātrī ievieš neatkarības laiks? Kādas personības to veido un kā Latvijas teātris izskatās pasaulē? Par jauno izdevumu, neatkarības laika teātri un žurnāla "Teātra Vēstnesis" nākamā gada iecerēm stāsta projekta vadītāja un redaktore Edīte Tišheizere.