Liegas Piešiņas saruna ar rakstnieci Daci Vīganti, kuras trešais stāstu krājums “Bumbulītis” šoruden klajā nācis apgādā "Zvaigzne ABC".

Krājuma trīspadsmit stāstu uzmanības centrā ir sieviete – viņas jūtas, domas, pieredze, viņas seksualitāte, pagātne un nākotnes nojausmas. Gluži kā mākslinieces Gundegas Dūdumas gleznā Pliante dance attēlotā dejotāja, Daces Vīgantes iztēles varones kādā brīdī sastingst grūti iedomājamā pozā. Vai viņas redz nomoda sapņus? Vai viņām ir grūti vai viegli? Cik ilgi viņas tā spēs?

Daces Vīgantes pirmais stāstu krājums “Ledus apelsīns” (2016) tika nominēts Latvijas Literatūras gada balvai kategorijā “Spilgtākā debija” un saņēma bērnu vecāku žūrijas balvu, savukārt otrais krājums “Tad redzēs” (2018) nominēts balvai “Kilograms kultūras”.