Ar senās mūzikas ansambļa Canto ierakstiem šodien sirsnīgus sveicienus skaistajā jubilejā "Klasika" sūta skolotājai, kordiriģentei, metodiķei, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesorei un Andra Nelsona māmiņai Irēnai Nelsonei!

Irēna Nelsone dzimusi Vectilžas pagastā, 1966. gadā beigusi Vectilžas astoņgadīgo skolu, 1970. gadā - Rēzeknes mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļu, 1975. gadā absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju. 2002. gadā ieguvusi maģistra grādu mūzikas pedagoģijā, 2009. gadā uzsākusi studijas doktorantūrā Latvijas Universitātē.

Ar mūziku Irēna Nelsone saistīta jau kopš bērnības. Augusi piecu bērnu ģimenē: kopā sanākot visi gan dziedājuši, gan bērnu ludziņas rakstījuši, gan teātri spēlējuši. Kopā ar vecākiem Irēna muzicējusi lauku kapelā – tēvs spēlējis akordeonu, bet māmiņa - cītaru. Pati Irēna sākumā spēlējusi bungas, bet pēcāk pēc dzirdes apguvusi akordeona spēli, kura Irēnu tā aizrāvusi, ka nolēmusi iestāties mūzikas skolā un līdztekus kordiriģenta specialitātei pilnveidojusi arī akordeona spēlētprasmi.

Kopš 1988. gada Irēna Nelsone ir J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas nodaļas metodiķe, kopš 1995. gada - docente, bet kopš 2003. gada - asociētā profesore. No 1995. gada līdz 2002. gadam bijusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstkolas pedagoģe. Viņa ir mīļa skolotāja arī Rīgas 6. vidusskolas audzēkņiem, turklāt skola ir lieliska prakses vieta viņas studentiem – topošajiem mūzikas skolotājiem un laba metodiskā laboratorija pašai Irēnai, kur viņa var pārbaudīt praksē savas radošās idejas un pēc tam tās iedzīvināt mācību līdzekļos, dalīties savā pieredzē un diskutēt par to mūzikas skolotāju kursos.

Irēna ir arī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja un konsultante. Iesaistījusies arī Eiropas mūzikas skolotāju asociācijā, regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs un metodiskajos semināros. Irēna Nelsone ir vairāku mācību līdzekļu un metodisku materiālu autore.

Senās mūzikas ansambli Canto, kura ierakstus šovakar klausāmies, Irēna dibinājusi 1982. gadā, lai popularizētu seno mūziku skolu jaunatnes vidū. Līdz 2008. gadam viņa bijusi šī ansambļa vadītāja. Ansamblis piedalījies meistarklasēs, kuras vadījuši senās mūzikas speciālisti Manfrēds Kordess (Vācija), Evelīna Taba, Maikls Prokters, Stjuarts Makkojs, Maikls Fīlds (Lielbritānija). Sadarbībā ar lektori Karinu Bērziņu un senās mūzikas ansambli Ludus īstenojusi vairākus projektus, t. sk. "Nīderlandes māksla un mūzika" un "Svētki karaļa pilī". 1997. gadā Canto Irēnas Nelsones vadībā ieguvis laureāta nosaukumu Guido d’Arezzo polifonās mūzikas konkursā Itālijā, Areco pilsētā. 1999. gadā Canto kopā ar itāļu režisoru Enriko Pecoli iestudēja Commedia dell’Arte žanra Oracio Vekki madrigālkomēdiju L’Amfiparnaso. 2001. gadā ansamblis piedalījās Rīgas 800. jubilejas svētkos, dziedot akcijā "Rīga klausās mūziku".

Irēnas dzīvesbiedrs Andrejs Mūrnieks ir mācībspēks Latvijas Universitātē. Ģimenē izaudzināti trīs dēli - Andris, Viktors un Eduards. Jaunākais dēls Eduards kopā ar ģimeni dzīvo un strādā Anglijā, vidējais dēls Viktors apguvis pavāra profesiju, un tikai vecākais dēls - pasauslavenais diriģents Andris Nelsons - saistīts ar mūziku.

Irēnas Nelsones hobijs ir ceļošana, filmēšana un fotografēšana. Viņa ļoti ciena savas dzimtās puses tradīcijas, ar lielu prieku ciemojas savā dzimtajā pusē, kas saistās ar jaukām bērnības atmiņām.

(Tekstā izmantoti Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes materiāli)