Muzikoloģe Ilze Šarkovska Liepiņa 14. janvārī svin apaļu jubileju, tādēļ raidām renesanses laika mūziku un pirms diviem gadiem Lienes Jakovļevas ierakstītu sarunu. 2020.gadā tika izdota vērienīga grāmata ar retiem zīmējumiem un nošu materiāliem  „Latvijas mūzika renesansē: priekšvēstneši, briedums, konteksti”,  kurā varam uzzināt ne tikai par mūziku, bet arī par politisko un sociālo dzīvi renesanses laikā Latvijā un Eiropā.

Ilze Šarkovska Liepiņa ir mākslas doktore, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, vairāku grāmatu sastādītāja un autore, to vidū komponista Jāzepa Vītola jubilejai veltītais izdevums „Jāzepam Vītolam – 150”, kolektīvā monogrāfija „Latvieša mūzikas kods”, „Versijas par mūziku gadsimtu mijā”, „Latviešu simfoniskās mūzikas katalogs 1880-2018”, tapuši daudzi  Latvijas mūzikas dzīvei veltīti raksti un recenzijas.

Raidījumā skan 16. gs. komponista, ērģelnieka Paula Bucēna dziedājums Converte Domine un mācītāja, dzejnieka, komponista Burkarda Valdisa psalmi.