9. novembra rītā 94 gadu vecumā mūžībā devusies Džemma Skulme - izcilā māksliniece, kuru “Klasika” vienmēr apbrīnojusi kā neparastu sievieti, spēcīgu gleznotāju un - kas nav mazsvarīgi! - cilvēku, kas augstu vērtē mūzikas spēku.

No visas sirds paužam visdziļāko līdzjūtību mākslinieces tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un talanta cienītājiem. Jo ar mūsu mīļo Džemmu Mūžības dārzos ieceļo vesels laikmets...

"Dievs grib, lai tu būtu radošs, lai tu radi. Cilvēkam ir jārada, tas ir tas uzdevums, tas ir Dievs cilvēkā.

Dieva daļa ir radošā daļa - tai jāizpaužas. Ja visi būtu tādi, tad tik būtu jauka dzīvošana," - tā akurāt pirms trim gadiem Džemma pauda raidījumā #Tīrkultūra.

Pakavēsimies vēl mirkli kopā mūsu daudzajās sarunās...