Lai saglabātu un attīstītu lībiešu valodu un muzikālo mantojumu 1972. gada 8. janvārī lībiešu atmodas darbinieki Emma Erenštreite, Paulīne Kļaviņa, Tamāra Vilsone, Pēteris Dambergs un Oskars Stalts dibināja lībiešu dziesmu ansambli. Nosaukumu „Līvlist” (lībieši) tas ieguva 1975. gadā.

Par ansambļa vadītājiem kļuva Konservatorijas prorektors muzikologs Dzintars Kļaviņš (1928-2007) un viņa dzīvesbiedre kordiriģente Dzidra Kļaviņa. No 1987. līdz 2005. gadam ansambli vadīja mūzikas pedagoģe Ārija Mauriņa, diriģents Valdis Zeltkalns un ilggadējā ansambļa dalībniece Zoja Sīle, bet kopš 2014. gada ansmbli vada etnomuzikologs Zigurds Ete, kurš ir arī šī raidījuma veidotājs. Par ansambļa vēsturi stāsta Zoja Sīle, Jēkabs Raipulis un Dzintra Malašēviča

Ansambļa repertuārā ir lībiešu tautasdziesmas, rotaļdziesmas, oriģināldziesmas, kā arī vairāki muzikāli uzvedumi. Nozīmīgākais no tiem ir „Lībiešu kāzu spēle 19. gadsimtā", kura pirmizrāde bija 1979. gada 8. jūlijā Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Lībiešu kāzas tika izrādītas arī uz Nacionālā teātra skatuves (1981. gada 19. maijā), un ar tā saīsināto uzvedumu „Līvlist" atzīmēja darbības trīsdesmitgadi 2002. gada 10. martā „Ave Sol" koncertzālē.

„Līvlist" repertuārā bija arī uzvedums „Ziemas laika meti", kurā skanēja lībiešu valoda un latviešu valoda ventiņu dialektā. Kad ansambļa sastāvā dziedāja bērni, Dzintars Kļaviņš izveidoja divas svītas: „Bērnu dziesmas" un „Rotaļdziesmas".

„Līvlist" piedalījies gandrīz visos Dziesmu svētkos, folkloras festivālos „Baltica", devies divos koncertceļojumos uz Somiju un vairākkārt koncertējis Igaunijā. Daudz koncertu bijis Latvijā.

„Līvlist" darbības gados tajā dziedājuši un spēlējuši aptuveni 250 dalībnieku. Kopš 90. gadu sākuma „Līvlist" ir Rīgas pilsētas Kultūras pārvaldes kolektīvs.