"Klasikas" vilnī šovakar – mazāk zināmu latviešu komponistu mūzikas lappuses.

Pievēršamies diviem uzcītīgiem darbarūķiem un talantīgām pesonībām, kuru darbs sniedzis nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils mūzikas dzīves attīstībā 20. gadsimta pirmajā pusē – Teodoram un Felicitai Tomsoniem, kuru dzīve savijusies ne tikai kopīgā darbā, bet arī mīlestībā.

Teodors Tomsons (1904-1992) Daugavpilī mācījies un strādājis no 1923. līdz 1940. gadam. Krietnu laiku pasniedzis vijoles spēli Daugavpils skolotāju institūtā (1926-1940), aktīvi komponējis un vadījis Daugavpils Latviešu biedrības simfonisko orķestri, savukārt pēc kara strādājis Rīgā, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā.

Viņa dzīvesbiedre Felicita Vidberga-Tomsone (1901-1969), slavenā latviešu grafiķa Sigismunda Vidberga māsa, savu talantu attīstījusi gan kompozīcijā, gan arī pedagoģijā: viņa bijusi lieliska mūzikas skolotāja.