Telcas zēnu koris, Sērens Leupolds (teorba), Aksels Volfs (lauta), Mihaels Šēnfelders (violone), Roberts Šrēters (ērģeles) un diriģents Mihaels Hofsteters ar Bahu dzimtas komponistu motetēm (Christophorus, 2023)