Klausāmies Prūsijas karaļa Frīdriha II (Lielā) galma kamermūziku ansambļa Florilegium albumā "Mūzika karalim" (Channel Classics, 2018).

J.S. Bahs "Muzikālais veltījums" - Ričerkārs
Johans Joahims Kvancs - Trio sonāte miminorā
Karls Heinrihs Grauns - Sonāte čellam un basso continuo Domažorā
Johans Gotlībs Grauns - Kvintets laminorā
Johans Gotfrīds Mītelis - Sonāte flautai un basso continuo Remažorā
Francis Benda - Sonāte vijolei un basso continuo Mimažorā
Karls Frīdrihs Kristiāns Fašs - Andantino ar septiņām variācijām Solmažorā op. 17