Rainis un Aspazija kopš agriem pusaudža gadiem ir gan “Dagdas” pirmā cēliena ierosinātāja Oresta Silabrieža, gan “Dagdas” turpinātājas Ievas Paršas uzmanības, jā, pat mīlestības lokā. 

2015. gadā svinējām Aspazijas (1865–1943) un Raiņa (1865–1929) 150. jubileju. Radās domubiedru apvienība “Dagda” un koncertuzvedums “Dagdas skiču burtnīcas. Sestā burtnīca”. 

Dziedāja Ieva Parša un Krišjānis Norvelis, runāja Orests Silabriedis, spēlēja Aldis Liepiņš, Jānis Porietis un Pēteris Trasuns.

Mūziku speciāli šim uzvedumam rakstīja virkne latviešu komponistu un arī Ieva Parša. 

Pēc pirmizrādes Rīgas Pēterbaznīcā “Dagda” uzstājās Cēsīs, Jūrmalā, Madonā, Rēzeknē, Ventspilī, Zasā. 

Pēc tūres beigām Ieva Parša ņem neaprakstīta nošpapīra kaudzes, ņemas būvēt skaņās pati savu stāstu un pēc tam met draugiem skrejlapas ar rainiski aspazijiskām epifānijām.

Tā dzimst ideja "Es domāju uz Tevi", kur pirmā cēliena dagdiešiem pievienojas sitējs Edgars Saksons un divas mēnessmeitiņas — Linda Koopa un Māra Vaickovska.

Šajā tvartā nāk klāt arī Aigars Červinskis ar ģitāru, Rīgas kamerkoris "Ave Sol" Andra Veismaņa un Jurģa Cābuļa vadībā, un skan Roalda Dobrovenska balss kodolīgos komentāros par Raini un Aspaziju.