Ieraksti no Toma Juhņeviča jaunā albuma "Nordic Moods" / "Ziemeļu noskaņas" (2023), kas ieskaņots mūzikas un drāmas telpā "OratoriO".