Latvijas Radio kori un tā solistus klausīsimies angļu komponista un diriģenta Gregorija Rouza (dz.1948) mūzikas izlasē (Gregory Rose. Choral compositions and arrangements. Toccata Classics, London, 2018).

Šo kopdarbu komentē kora solists un kolektīva nošu bibliotēkas pārzinis Kārlis Rūtentāls, ļaujot ieskatīties arī G. Rouza nošu rakstos, kas vietumis atgādina nošu sniegputeni, kā skaņdarbā ar paša Gregorija Rouza tekstu It’s snowing, bet vietumis – sudoku spēles mīklas.

Albums, kas ietver arī G. Rouza skaņdarbu pirmieskaņojumus, pārstāv gan sakrālo, gan profāno jomu, atspoguļojot gan paša autora radošos meklējumus, gan meistarību tradicionālās un populārās mūzikas aranžējumos.