Cikla „Bēthovena gadā” pirmo pārraidi veltīsim grāfu fon Braunu dzimtas pārstāvjiem - Džordžam jeb Georgam un Johanam fon Brauniem-Kamī, kas Siguldā un Vidzemes teritorijā dzīvojuši 18. gadsimtā. Vecākais no abiem - Džordžs Brauns - bijis Vidzemes un Rēvels ģenerālgubernators (1762-1792), bet viņa dēls - Johans Georgs II fon Brauns – viens no Ludviga van Bēthovena jaunības gadu mecenātiem un atbalstītājiem Vīnē.

Raidījuma viesi būs Smiltenes tehnikuma skolotājs un Smiltenes vēstures pārzinātājs Gunārs Auders, Līgatnes vēstures zinātāja Rasma Vanaga, tiksimies arī ar Turaidas muzejrezervāta vecāko speciālistu, vēstures zinātņu doktoru Edgaru Ceski un grāmatas „Bēthovens un Sigulda” autori, muzikoloģi un Siguldas mūzikas skolas klaviespēles pedagoģi Dainu Samtu.

Šajā pārraidē aplūkosim grāfu personības un draudzības saites ar Ludvigu van Bēthovenu, klausīsimies opusus, kas veltīti fon Braunu pēctečiem, un neizpaliks arī kāds kuriozāks gadījums un stāsts.