Jura Švolkovska Benefici ievadīs Morisa Ravela "Habanēra", ko cienījamais vijolnieks ieskaņojis kopā ar pianisti Vilmu Cīruli, kuras spēli viņš vērtējis īpaši augstu. Par to vēlāk arī mūziķa paša stāstos, kas fiksēti sarunās ar Ilgu Augusti un Marutu Rubezi. Tās būs atmiņu skices par jaunības gadiem, par satiktajām personībām, komponistiem un pianistiem, spēli leģendārajā Filharmonijas klavieru trio un Mūzikas akadēmijas stīgu kvartetā, arī par dažādiem kurioziem, kas allaž rotā mūziķu dzīvi.

Skanēs arī paša Jura Švolkovska priekšnesumi. Atmiņas verot uz vienas stīgas, atgādināsim profesora radošās dzīves zīmīgus faktus.