6. septembrī 50. dzimšanas dienā sveicam Liepājas Simfoniskā orķestra mežragu grupas koncertmeistaru Ingu Novicānu. Rūta Paula jubilāru aicināja stāstīt par mūziķa gaitu pirmsākumiem un studijām pie prof. Arvīda Klišāna, darbu dažādos orķestros, kameransambļos, jau piedzīvoto, vēl gaidāmo un, protams, mūziku.

"Pēc dabas neesmu romantiķis, bet, kas attiecas uz mūziku, tieši romantiskā mūzika vairāk gan patīk, gan, es ceru, arī izdodas. Nu tas ir mans lauciņš…"

Ingus Novicāns Liepājas Simfoniskā orķestra mežragu grupas koncertmeistara pienākumus pilda jau kopš 2001.gada, pirms tam vairākus gadus spēlējis arī Orķestrī "Rīga" un Nacionālo bruņoto spēku orķestrī. Ingus Novicāns vienmēr ir aktīvi darbojies arī kamermūzikā, daudzus gadus muzicējot metālpūšamo instrumentu kvintetā "Rīga, koka pūšamo instrumentu ansamblī Kurland Quintet un Liepājas mežragu kvartetā.