"Tēva palīdzība atvērusi man ļoti daudz durvju, par ko esmu viņam pateicīgs, bet man pašam pa tām durvīm bijis jāiziet," saka slavenās Ķeniņu dzimtas pārstāvis - komponista Tālivalža Ķeniņa dēls, rakstnieces Annas Rūmanes-Ķeniņas un dzejnieka, politiķa Ata Ķeniņa mazdēls Juris Keniņš, kuru 9. jūnijā sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā.

Viņa darbīgo pedagoga, diriģenta, komponista, lektora un organizatora dzīvi kopš bērnības caurvijusi čella spēle: "Būdams latvietis, saņēmu ielīgumus ceļot ar savu čellu pa visu Ziemeļameriku - uz visādiem pasākumiem, ko rīko vietējie latvieši."

Par to, kā pamazām ļāvies Kanādas latviešu mūzikas dzīves norisēm un izaudzis par Dziesmu svētku biedrības Kanādā valdes piekšsēdi, par raibo dzīvi mūzikā un godu tur, tālumā, kalpot Latvijai, runāsim Jurim Keniņam veltītajā jubilejas "Beneficē".