"Vienmēr iznāk tā, ka tieku virzīta tur, kur sabiedrībai vajadzīgs mans darbs un prāts. Tā ir kā dubultā dzīve: viena rit pie klavierēm un rakstāmgalda, otra - sabiedrībā," neslēpj komponiste, pianiste, pētniece, grāmatu autore un orķestru direktore Ilona Breģe, kuru 20. maijā sveicam skaistā un apaļā jubilejā.

"Beneficē" skan pašas Ilonas kompozīcijas un viņas spēlētā citu autoru mūzika, stāsti par radošo ceļu un darbiem, vērojumi un secinājumi.

"Pianistes gaitas beidzu brīdī, kad sāku strādāt Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, jo vingrināties vienkārši nebija laika," atklāj komponiste.

"Zināmā mērā arī zinātniskie pētījumi tika nolikti pie malas, jo sēdēt bibliotēkā un arhīvos, meklēt un apzināt informāciju arī vairs nebija laika. Palika tikai komponēšana, kas arī šobrīd man visu laiku ir līdzās, jo orķestra direktora darbs ir gana radošs," atzīst jubilāre.