28. martā 90. dzimšanas dienā atceramies Latvijas Radio Lauku kapelas un Profesionālā pūtēju orķestra "Rīga" dibinātāju, savlaika lielāko pūtēju mūzikas autoritāti Latvijā, komponistu, diriģentu, trombonistu un pedagogu Gunāru Ordelovski.

Maestro veltītajā atmiņu raidījumā kopā pulcējam viņa draugus un kolēģus - mežradznieku Arvīdu Klišānu, mūzikas arhivāru un fagotistu Oļģertu Šustu un diriģentu Jāni Rijnieku. Par savu tēti stāsta Gunāra Ordelovska meita Dace Liepa un skan dzīvespriecīgā Meistara mūzika.

"Viņš bija ideju pārbagāts - viens no vislabsirdīgākajiem un asprātīgākajiem mūziķiem," atceras Oļģerts Šusts.

Viņš patiesi cēlās un krita par savējiem, un vēl nebijušas nozīmības un mākslinieciskuma augstumos pacēla pūtēju mūziku, sniedzot milzu ieguldījumu tās profesionālā izaugsmē. Ar savām daudzskaitlīgajām apdarēm padomjlaikos viņš izrādīja vēl nepieredzētu godu latviešu tautas dziesmai, radīja Latvijas Radio lauku kapelu un tās sulīgo repertuāru, dibināja Latvijā pirmo profesionālo pūtēju orķestri "Rīga" un stāvēja kūmās arī Daugavpils pūtēju orķestrim "Daugava".

Liktenis šim nenogurdināmajam darba rūķim šaisaulē bija lēmis pavadīt tikai sešdesmit trīs - straujo tempu un lielos apgriezienus neizturēja sirds. No Oļģerta Grāvīša monogrāfiskās grāmatas vāka Gunārs Ordelovskis ar melnīgsnējo bārdiņu un švītīgu cilindru galvā uz mums noraugās kā dzīvs – ar šķelmīgu smaidu un nebēdnīguma dzirkstelītēm piemiegtajās acīs, it kā gatavodamies izstrādāt kādu no saviem slavenajiem jokiem, pateikt kādu asprātību, kuras Meistaram bira kā no pārpilnības raga, izaicināt kādu uz derībām un pēc tam – vieglā solī, augsti paceltu galvu un karavadoņa cienīgu stāju doties dzīvē un darbos tālāk. Gunārs Ordelovskis. Visiem, kuri viņu pazina – neaizmirstams. Atsaucīgs, sirsnīgs un lustīgs.