Šoreiz "Benefices" galvenais varonis ir ērģelnieks, pianists un komponists Aivars Kalējs, kuru 22. aprīlī sveicam 65. dzimšanas dienā.

Būdams klausītāju iemīļots un kritiķu slavēts ērģelnieks, Aivars Kalējs savu daudzpusīgo talantu jau sen labprāt izteic arī kompozīcijā. Viņa interešu lokā – dažādi mūzikas žanri un atšķirīgas tēmas: kristietība un daba, cilvēka dzīves ritējums, jūtas un veltījumi. Savā mūzikā Aivars mīl izteikties intelektuāli. Jo bieži – meditatīvi, un viņam tīk dažādi muzikāli zemteksti. Kompozīciju formās Aivaru Kalēju visvairāk valdzina mi­niatūras un saprotamu iemeslu dēļ viņa skaņdarbu vidū īpašu vietu ieņem ēr­ģeļ­mūzi­ka ar zīmīgu, spilgti koncertisku un programmatisku tēlu loku.

"Rakstu mūziku, kas ir labāka par mani. Pierakstu to tikai tad, kad no skaņām netieku vaļā. Tas man ir kaut kas īpašs, tāpēc pret šo darbu jūtu bijību. Bet ērģeles man patika, jau mazam esot. Atceros, ka tie bija lieli svētki, ka svētdienās toreizējais demokrātu vācu radio pa garajiem viļņiem atskaņoja Baha kantāti. To vienmēr gaidīju," – tā reiz izteicies gaviļnieks...

Bet par ko runājam šoreiz? Pirmkārt, par Aivara mūzikas un koncertgaitām visā pasaulē, un citstarp gaviļnieks saka tā: "Manu Tokātu par korāli "Gods Dievam augstībā" spēlējuši daudzi ērģelnieki – šķiet, visi, kuriem vien nav bijis slinkums..."

Tad arī par ceļu no Dārziņskolas zēnu kora līdz jubilejas autorkoncertam, par gūto pateicoties saviem profesoriem. Jubilārs neslēpj: "Kompozīcijā tā īsti atraisījos pie profesora Ādolfa Skultes."

Visbeidzot, par daudzajām raibajā praktiķa un pētnieka pieredzē gūtajām atziņām. "Ko parasti saprot ar jēdzienu – "mūsdienu mūzika"? To, ka tai jāattēlo apkārtnes problēmas, samezglojumi. Bet tas ir ļoti piezemēts skatījums! Manuprāt, jābūt gluži otrādi – cilvēks jāizrauj no vides, kurā viņš atrodas ikdienā, un jāceļ uz augšu," ir pārliecināts jubilārs.