3. augustā 75. dzimšanas dienu svin Rīgā dzimušais čellists Ivans Monigeti, kura skolotājs savulaik bijis Mstislavs Rostropovičs, bet nu jau vairāk kā 30 gadus viņš ir čella spēles pasniedzējs Bāzelē.

Meistara spēli dzirdēsim L. van Bēthovena, J. Brāmsa un L. Bokerīni mūzikā, bet ierakstos - arī viņa kādreizējie audzēkņi Gunta Ābele, Sola Gabeta un Mārcis Kuplais. Un dzirdēsim arī Mārča atmiņas par astoņiem studiju gadiem Bāzelē pie Monigeti: par mācību procesu, nežēlīgu darbu, kopīgiem koncertceļojumiem un ierakstiem: "Dzīvē, mūzikā, nodarbībās un mēģinājumos Monigeti labāk patīk improvizēt par tēmu nevis sastādīt konkrētu plānu un pēc tā vadīties. Bet savas emocijas viņš atklāti neizrāda nevienam, kuru nepazīst ļoti labi."