No Latvijas Radio jaunāko fondu ierakstu sesijām šoreiz izvēlamies Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kocertmeistara Georga Sarkisjana nesen ieskaņoto Bēlas Bartoka Sonāti vijolei solo Sz. 117, BB 124. Protams, ieklausāmies arī sarunā ar mākslinieku.