Pagājuša gada nogalē pianists Reinis Zariņš Latvijas Radio fondiem sadarbībā ar skaņu režisoru Vari Kurmiņu ieskaņoja trīs Baltijas komponistu klavierdarbu ciklu Via Baltica, kuru 1995. gadā sacerējuši lietuviešu komponists Jons Tamuļonis, igaunis Alo Pildmē un mūsu Romualds Kalsons.

Pirmoreiz ciklu Via Baltica Reinis atskaņoja Baltijas ceļa trīsdesmitajai gadadienai veltītajā  koncertprogrammā, kas skanēja 23. augustā Siguldā.

Reinis Zariņš:

"Šis darbs apliecina Baltijas ceļa akcijas vislielāko brīnumu, kad ne tikai mēs, latvieši, sadevāmies rokās un teicām, ka gribam būt brīvi, bet mēs, balti, trīs dažādas tautas, kas blakus dzīvo, bet kuriem ikdienā nav daudz kopīga, spējām vienoties un stāvēt šajā dzīvajā ķēdē. Arī trīs komponisti spējuši sanākt kopā un vienoties par kopīgu ideju.

Lai arī katrs no viņiem raksta savā mūzikas valodā, tomēr var atrast iešifrētas skaņu secības, kas izriet no vārda Baltica. Tās ir skaņas  B A C A (si, la, do, la), kas ievītas katra skaņdarba muzikālajā audumā, visskaidrāk tās dzirdam Romualda Kalsona komponētajā 2. daļā.

Reinim Zariņam piemīt jaunatklājēja, meklētāja gars, tādēļ rodas jautājums, vai aizraujošāk, radošāk ir iestudēt tieši jaundarbus, kuriem nav nekādu priekšrakstu, vai arī klasikā tiek meklēts jauns skatījums?

"Kad es kādu skaņdarbu atkārtoti spēlēju, piemēram, pirms pieciem gadiem, vienmēr ņemu jaunas notis, nevis savas iepriekš sazīmētās. Mūzikas teksts ir tas pats, bet es vairs neesmu tas pats, kas pirms pieciem gadiem. Katru reizi sāku no jauna."