Koklētāja Līga Griķe Latvijas Radio fondos ieskaņojusi divus ciklus koklei solo. Šī mūzika, kas dažkārt spēlēta koncertos, ierakstīta pirmoreiz.

Lai arī klausītājiem vispierastākā šķiet muzicēšana kokļu ansambļos, Līgai Griķei tuvāka ir muzicēšana kā solo māksliniecei: „Koklei kā instrumentam ir neizmērojams potenciāls, iespējams, komponisti bīstas rakstīt koncertkoklei, ir daudz metodisko materiālu, pārlikumu, bet ne tik daudz oriģinālmūzikas.”

Romualda Jermaka 1978. gadā komponētais cikls "Meža pasakas" – poētisks, romantiski tēlains, harmoniskās uzbūves ziņā nav vienkāršs, tomēr meistarīgi rakstīts, savukārt ar gaišu kolorītu apdvestais Jura Ābola Triptihs (1991), iespējams, ir vienīgais skaņdarbs koklei solo, kas rakstīts pentatonikas skaņkārtā. Šīs trīs miniatūras atgādina smalkas austrumu gleznas.

Romualds Jermaks cikls koklei solo "Meža pasakas"

 Andante sostenuto, Lucido con brio, Cantabile, Allegro energico                    

Skaņu režisors Normunds Slava

Juris Ābols "Triptihs koklei solo"  

Skaņu režisors Varis Kurmiņš