Koris "Ave Sol" diriģenta Andra Veismaņa vadībā Latvijas Radio arhīvam ieskaņojis retāk dziedātas latviešu kordziesmu pērles – trīs Tālivalža Ķeniņa dziesmas, Jāņa Kalniņa un Ādolfa Skultes poēmas. Pie skaņu režijas pults Normunds Slava.

Trīs dažādos laika posmos rakstītajās Tālivalža Ķeniņa kordziesmās jūtam gan komponista grodo polifono rakstību, gan sirsnīgu un klasisku kora faktūru, harmoniju krāšņumu. Klausāmies viņa dziesmas "Augstākā dzimtene" (1961) ar Ata Ķeniņa vārdiem, "Saulīt' vēlu vakarā" (1974) ar tautas vārdiem, kā arī moteti "Alleluia", kas sacerēta 1981. gadā.

Jāņa Kalniņa emocionāli patriotiskā dziesma “Pirmā nakts” (1947) ar Zinaīdas Lazdas vārdiem, komponēta Teodora Reitera korim un pirmatskaņota Stokholmā 1948.gadā. Dziesmā plašs kora diapazons, kurā spilgti saklausām kora balsu saskanīgos tembrus.

Ādolfam Skultem jūras tēma kora daiļradē bijusi īpaši tuva, ir vairākas dziesmas, kurās to saklausām: "Jūra" vīru korim, "Vētrainā jūrā", "Pali", "Ledus iet". Poēma "Jūrai", kas 1971. gadā komponēta ar Ziedoņa Purva dzeju, veltīta kamerkorim "Ave Sol" un diriģentam Imantam Kokaram. Pēc vairāku desmitgažu pārtraukuma koris to ieskaņojis jaunā interpretācijā.

Jūras klātbūtne ir nozīmīga diriģenta Andra Veismaņa dzīvē, ar viņu pārrunājam ierakstu tapšanu, kora saskaņas veidošanu un  komponistu dzīves ceļus.