Altists Pēteris Trasuns un pianists Rihards Plešanovs regulāri muzicē kopā klavierkvartetā Quadra, bet šoreiz Latvijas Radio fondu ierakstā tikušies divatā – Paula Hindemita un Nino Rotas mūzikā. Kā noskaidrojam sarunā, abi mūziķi pirmo reizi satikušies jau 2008. gadā Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas klavieru kvartetā.

Paula Hindemita mūzika Latvijas koncertapritē neskan bieži, lai gan tieši altam viņš komponējis četras sonātes solo un trīs sonātes altam ar klavierēm. Hindemits pats bijis koncertējošs altists, tādēļ šis ir būtisks alta vijoles repertuārs. Sonāte altam altam un klavierēm Op. 25 Nr. 4 pauž spilgtus muzikālus raksturus; tā ir virtuoza, ar izvērsu un patstāvīgu klavieru partiju. Tai ir trīs daļas:

I Sehr lebhaft. Markiert und kraftvoll / Ļoti dzīvi, iezīmīgi un spēcīgi 
II Sehr langsame Viertel / Ļoti lēni   
III Finale. Lebhafte Viertel / Fināls. Dzīvi  

Savukārt Nino Rotas Intermeco ir dziedoši ekspresīva mūzika: lai arī intermeco ir miniatūras žanrs, šoreiz tās ir desmit minūtes vienā plastiskā plūdumā.

Skaņu ieraksta režisors Guntars Poplavskis.