Ar "Atsperes" viesi etnomuzikologu Mārtiņu Boiko saskaitām Selvas, apspriežam Šūmani un Verdi, noskaidrojam, ka mūzikas nav vīriešu kārtas mūza, un tad pievēršamies Mārtiņa rakstu krājumam "Senā daudzbalsība un etniskā vēsture", ko nupat laidis klajā mūzikas nams "Musica Baltica". 
Mūsu uzmanības lokā: sendienu daudzbalsība, burdons, ietekmju virzieni, Latvijas dziedamās un nedziedamās zonas, pētnieku maršruti, hipotēžu nepierādāmība, Margaritas Šakinas balss, Birmas galma mūzika, Volgas tatāru garā dziesma, Lenica duets ar Maliganu un vecs rumānis, vārdā Nikolae, kurš šodien bija jauns un skaists.

Trešdien, 24. maijā plkst. 12.00 Mārtiņš Boiko būs pirmais viesis LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts uzsāktajā publiskajā pasākumu ciklā "(Etno)muzikoloģiskas sarunas" Latviešu folkloras krātuves lasītavā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā, ar iespēju pieslēgties Zoom tiešraidei. Sarunu cikla mērķis ir Latvijas etnomuzikoloģijas (un arī muzikoloģijas plašā izpratnē) izaugsme un nozares popularizēšana. Cikls ietvers lekcijas un sarunas par aktuālajiem un topošajiem pētījumiem un publikācijām, diskusijas par nozarei svarīgiem jautājumiem, jaunākās zinātniskās literatūras apspriešanu, ārzemju viesu piedalīšanos un nozīmīgu notikumu apskatus. Iecerēts iepazīstināt arī jaunākajiem un topošajiem (etno)muzikologiem. Tikšanās būs atvērtas un publiskas.


Mārtiņa  Boiko grāmata  "Senā daudzbalsība un etniskā vēsture. Rakstu izlase I" veltīta latviešu/Baltijas tradicionālajai mūzikai, pirmām kārtām – vokālajai daudzbalsībai un tās etniski vēsturiskajiem aspektiem. Grāmatā ietvertie raksti (kopskaitā astoņi) ir pārsvarā jau svešvalodās (angļu, vācu, krievu) publicētu tekstu latviskotas un pārstrādātas versijas, taču trijos gadījumos runa ir par agrāk nepublicētiem tekstiem, no kuriem divi ir liela apjoma. Visvairāk uzmanības pievērsts vokālajam burdonam (tā vēsturei, sistemātikai, lauka pētījumos iegūtajai lietojuma ainai), taču skatītas arī lietuviešu sutartines un nedaudzās dokumentācijas, kas rāda to līdzinieces Latvijā, kā arī stilu mijiedarbība Baltijas telpā. Divi raksti sniedz pienesumu vokālās daudzbalsības teorijā.
 

Mārtiņš Boiko ir viens no vadošajiem Latvijas etnomuzikologiem un mūzikas vēsturniekiem. 1995. gadā ieguvis doktora grādu Hamburgas Universitātē un no 1999. līdz 2002. gadam bijis Aleksandra fon Humbolta fonda stipendiāts Bambergas Universitātē. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas katedras profesors un Zinātniskās pētniecības centra pētnieks. Viņa zinātnisko interešu loks aptver Latvijas un Baltijas tradicionālās mūzikas senāko slāni (teiktās dziesmas, daudzbalsība, Austrumbaltijas refrēndziesmas, lietuviešu sutartines), tradīciju vēsturi (mirušo ofīcijs un maija brīvdabas dievkalpojumi Latgalē, Johana Gotfrīda Herdera saikne ar Latviju) un akustisko ekoloģiju. Sekmējis etnomuzikoloģijas un sociālās antropoloģijas nozaru izveidošanu Latvijā.