Dzejnieks Jānis Peters vakar uzrakstījis dzejoli Mārtiņam Braunam. Un pats to arī "Klasikai" telefonsarunā nolasījis...

Ardievas Mārtiņam

- Pirms sekundes viņš izrakstījās, -
man atbild balss, kas netic sev,
un netic pati Rakstītāja,
vien gaisā vārnu uzzīmē.

- Pirms sekundes viņš izrakstījās.
Rūgts mārtiņrozēs pludo gaiss,
kad baltā āboliņa lauku
skauj zibens tumši sarkanais.

- Pirms sekundes viņš izrakstījās
un uzausis ir debesīs, -

raud kāda dvēselīte kaila
un zeltu sijā zvaigznes trīs.

Pirms sekundes uz laiku laikiem
Tu aizsteidzies, bet ne jau prom,
mēs visi mirsim, atkal dzimsim
ar Tavu Dziesmu mūžīgo.

26.11.2021.

Izskaņā - paša Mārtiņa Brauna dziedājums no 80. gados tapušās mūzikas Valmieras teātra izrādei "Sirano de Beržeraks".