Ceļu uz Ziemassvētkiem dienu no dienas, sākot ar pirmo Adventes svētdienu, ejam kopā ar kultūrļaudīm un garīdzniekiem pl. 9-06 un atkārtojumā pl. 20-06 šķirot lodziņus "Klasikas" Adventa kalendārā. Pirmie ceļavārdi - no Rīgas Krusta ev.-lut. draudzes mācītāja Ivara Jēkabsona