Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Vārda diena: Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Skaļo sakaru sistēmas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar likuma "Publisko iepirkumu likums" VI nodaļas prasībām)
1. Pasūtītājs :
VSIA "Latvijas Radio"
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709
Kontaktpersonas: Sabīne Maurīte , tālrunis: 67206607,
e-pasts: sabine.maurite@radio.org.lv
Guntars Plūcis, tālrunis: 67206688,
e-pasts: Guntars.plucis@radio.org.lv
2. Iepirkuma (līguma) priekšmets :
Skaļo sakaru sistēmas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā
Iepirkuma dokumentācija saņemama:
Iepirkuma dokumentācija
3. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Radio 2013/IP-8
4. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks:
Līdz 10.01.2014., plkst. 13:00

5. Lēmuma pieņemšanas diena:
14.01.2014.

6. Iepirkuma rezultāti, līguma summa:
SIA „Audio AE”, EUR 27 933.88 (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro, 88 centi), neieskaitot PVN