Otrdiena, 2024. gada 18. jūnijs

Vārda diena: Madis, Alberts

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Sarunu procedūras pamatojums (ID Nr. Radio 2017/IP-1)

23.02.2017. izsludināta sarunu procedūra saskaņā ar PIL 63.panta pirmās daļas 2.punktu iepirkumam ar ID Nr. Radio 2017/IP-1 ētera automatizācijas programmatūras “Zetta”, “GSelector 4” un „Aquira” licenču pakas piegādei.

Pamatojums:

VSIA „Latvijas Radio” (turpmāk tekstā – Radio) 01.05.2014. iepirkuma rezultātā noslēdza līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) ar „RCS Europe S.A.” (turpmāk tekstā – RCS) par radio ētera automatizācijas programmas licenču piegādi uz 3 (trim) gadiem.

Ņemot vērā, ka maijā beigsies noslēgtā Līguma darbības termiņš un Radio turpmākai darbības nodrošināšanai nepieciešama šāda ētera automatizācijas programma, Radio nepieciešams veikt jaunu iepirkumu.

Iepirkuma priekšmets: programmas „Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” ētera automatizācijas programmatūras “Zetta”, “GSelector 4” un „Aquira” licenču pakas piegāde, CPV kods: 48218000-9 (Licenču pārvaldības programmatūras pakotne).

RCS programmatūra paredzēta, lai pildītu Radio darbības nodrošināšanas pamatfunkcijas: Sabiedriskā pasūtījuma izpildi, kas sastāv no: programmu plānošanas, programmu veidošanas, reklāmas un pašreklāmas plānošanas, izvietošanas, audiovizuālā satura apstrādes un glabāšanas (arhīva un fonotēkas funkcija), programmu raidīšanas (tiešraides) nepārtrauktu diennakts nodrošināšanu, interneta straumēšanas servisu formēšanu, atskaites autortiesību un blakus tiesību kolektīvās pārvaldības nodrošinātājiem.

Programmatūras piegādi Baltijas valstu reģionam, tajā skaitā Latvijai, nodrošina „RCS Europe SA” filiāle Malmo, Zviedrijā. Pielikumā pievienojam  „RCS Europe S.A.” vēstules kopiju, kas apliecina, ka šis ir vienīgais piegādātājs, kurš tiesīgs izplatīt un piegādāt RCS programmatūru Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā.

RCS programmatūra izmanto noteiktu mūzikas failu formātu un failus aprakstošo datubāzi, kas nav savietojami ar citu ražotāju programmatūru bez datu pārneses un failu transformācijas. Šie procesi nepieļaujami sadārdzina un paildzina pāreju uz citu ražotāju sistēmām. Esošā programmatūra izvietota uz speciāli pielāgotas IT infrastruktūras, līdz ar ko mainot piegādātāju, jāmaina arī IT infrastruktūra, kas nepamatoti sadārdzina procesu un prasa papildu kapitālieguldījumus. Pārejot uz citu piegādātāju programmatūru ir nepieciešama gan tiešo lietotāju, gan atbalsta personāla apmācība, kas sadārdzina ieviešanu, kā arī rada papildus draudus pamatfunkciju kvalitatīvai veikšanai.

RCS pasaulē ir vairāk kā 600 klientu, RCS Skandināvijas birojam ir vairāk kā 35 klientu. Ziemeļvalstu reģionā minēto programmatūru sava darba nodrošināšanai izmanto arī Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas sabiedriskās raidorganizācijas.

21.04.2017. lēmums

Līgums