Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Vārda diena: Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Atklāts konkurss "Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana", ID Nr. Radio 2015/IP-23

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu)

1. Pasūtītājs:
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Fakss (+371) 67206709
 

Kontaktpersona: Pasūtītāja kontaktpersona – Vita Apša, tālrunis (+371) 67206755,

e-pasts: vita.apsa@latvijasradio.lv

2. Iepirkuma priekšmets:

Telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgā, Doma laukumā 8, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām

NOLIKUMS

!!! Precizējums par Nolikuma 4.2.1.punktu

Jautājumi un atbildes

 

3. Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV:

Radio 2015/IP-23, CPV kods: 90910000-9 (Uzkopšanas pakalpojumi).

Izsludināšanas datums IUB mājaslapā: 28.10.2015.

4. Ieinteresēto pretendentu sanāksme:

2015.gada 5.novembrī plkst.10:00 VSIA „Latvijas Radio” Doma laukumā 8, Rīgā. Pretendenta pārstāvim iepriekš jāpiesakās pie Pasūtītāja kontaktpersonas caurlaides noformēšanai. Ierodoties uz sanāksmi pārstāvim jāņem līdzi personas apliecinošs dokuments.

5. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks, vieta:
Līdz 2015.gada 30.novembra plkst. 11:00, Doma laukumā 8, Rīgā.

6. Lēmuma pieņemšanas datums, rezultāti:

Lēmums pieņemts: 21.12.2015.  LĒMUMS

Uzvarētājs: PS „Apvienība Pluss”, EUR 59 883.60, neieskaitot PVN

LĪGUMS

Vienošanās par līguma laušanu