"Rīta retro" laikā možumu visai dienai viesīs Semjona Čerņecka Koncertpolka Celtnieku kultūras nama "Oktobris" mandolīnu orķestra 1972. gada ieskaņojumā. Diriģents – Jēkabs Gornics.

Jēkabs Gornics, kurš pasaulē nācis 1892. gadā Rīgā, pēc profesijas bijis grāmatvedis, taču visu mūžu viņu saistījis muzikāls hobijs - aizraušanās ar tautas mūzikas orķestru dibināšanu, vadīšanu un skaņdarbu aranžēšanu. 1911. gadā sācis kā skolēnu tautas instrumentu orķestra diriģents, Gornics 1921. gadā izveidoja un līdz pat 1938. gadam vadīja Rīgas Mandolīnu orķestri. Arī padomju gados aktīvi turpinājis darboties dažādos kultūras namos saistībā ar tautas instrumentu ansambļiem un orķestriem. Jēkabs Gornics iztiku pelnīja kā grāmatvedis, bet sirds jau kopš agras jaunības piederēja mūzikai. Pašmācības ceļā apgūtajām zinībām klāt bija liktas privātstundas pie Lūcijas Garūtas un Sergeja Krasnopjorova, lai meistarīgi, galvenokārt bez atlīdzības, vadītu dažādus ansambļus. Rīgas Mandolīnu orķestri Jēkabs Gornics izveidoja vēl 1921. gadā.