18. aprīlī 114.dzimšanas dienā atceramies komponistu Pēteri Barisonu.

Latvijas Radio fonotēkā glabājas daudzi latviešu mūzikas romantiskā mūzikas ceļa gājēja kompozīciju ieskaņojumi, taču viņa dzimšanas dienas rītā skan kas retāk dzirdēts un atskaņots. Tā ir solodziesma "Pavasarī", ko 1958. gadā ieskaņojuši dziedātājs Arturs Vanags un pianists Hermanis Brauns.