Marģera Zariņa balādi ar Jāņa Sudrabkalna vārdiem "Piķamice" dzied Miķelis Fišers, pie klavierēm - Vilma Cīrule. Ieskaņojums veikts 1974. gadā.