1969. gada 19. maija ierakstā - Raimonda Paula dziesma "Nepārmet man" Medicīnas darbinieku vīru vokālā ansambļa un Jāzepa Lindberga sniegumā.