Mecosoprānu Elvīru Volšteini 105. gadskārtā pieminot, raidām 1959. gada ierakstu ar viņas dzīvesbiedra Jāņa Ķepīša  dziesmu „Rudens puķes”, kurā čellu spēlē Ernests Bertovskis, pie klavierēm - Vilma Cīrule.

Dziedonei veltītu raidījumu klausietes šeit