3. oktobrī 150. dzimšanas dienā atceramies dzejnieku Eduardu Veidenbaumu – ar viņa dzeju Marģeris Zariņš rakstījis dziesmu "Kā  gulbji balti padebeši iet", un 1967.gadā  Latvijas Radio to ieskaņojusi Leonarda Daine.

Kā gulbji balti padebeši iet,
Tiem vēlētos es līdzi tālu skriet,
Tur tālumā, kur ziemas nepazīst,
Kur rozes mūžam zied un nenovīst. –
Kam veltīgi laimību kāro tu, sirds?
Met projām reiz cerības tumšajā kapā:
No saulainām lejām ir mirstīgais šķirts,
Tam jādzīvo asaru dūksnājā slapjā,
Kur dzelži un cirvji bez rimšanas klaudz,
Pēc maizes, pēc pārtikas vergi kur sauc,
No stiprākā samīts, vājāks kur lūst
Un asins un sviedri ik dienas kur plūst.