Šoreiz ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tapušā recenziju raidījuma Post factum centrā - Intas Zēgneres iespaidi par Hansa Ūlas Ēriksona koncertu Rīgas Domā, Marutas Rubezes stāsts par opermūzikas koncertu Vidzemes koncertzālē "Cēsis" un LNSO sezonas noslēguma koncertu, kuru Maruta vērtē kopā ar muzikologu Armandu Znotiņu, kā arī Edgara Raginska reportāža par Valsts akadēmiskā kora "Latvija" koncertiem Lucernā.