15. un 16. jūlijā jau otro gadu Bauskas pilī, Bauskas Kultūras centrā un Bauskas Sv. Gara baznīcā notiks Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls Vivat Curlandia!

Pēc koncertu programmas raugiet Rīgas Senās mūzikas centra mājaslapā, bet festivāla māksliniecisko vadītāju Māri Kupču klausieties "Klasikā".

"Lai dzīvo Kurzeme!" - ar šādu devīzi studijā aicināts Māris, un vaicāts, vai pērn viņš jau iztēlojies, ka šo saukli turpmāk lietosim ik vasaru, diriģents teic tā: "Bija jau tāda doma... Bauskas pils izteica vēlmi, ka labāk lai festivālu organizējam mēs, un viņi mūs atbalstīs. Tas bija tas jaunums, ar ko iesākām šo gadu, un uzņēmām šo domu ar lielu entuziasmu - tagad tas sasniedzis augstāko pakāpi, jo ir ļoti daudz darba, turklāt Senās mūzikas centrā esam tikai trīs cilvēki...

Šis ir pilnīgi jauns festivāls - agrāk tā bija Bauskas diena Senās mūzikas festivāla ietvaros, un tagad to atjaunojam un skatāmies, kā to varam pozicionēt. Esam, šķiet, arī atraduši to, ko vēlamies ar šo festivālu pateikt.

Un Vivat Curlandia kā hercogu devīze mūs arī mobilizē. Tie nav Bīroni, bet gan Ketleri, kuri Kurzemes hercogistes troni dabūja paši ar savu varonību. Man ir ļoti pozitīva attieksme pret Ketleriem!"

Detalizēti atklājot programmu, sarunas noslēgumā Māris saka tā: "Dati liecina, ka Bauskas pils ir apmeklētākais muzejs ārpus Rīgas. (..) Kolēģi, kas nodarbojas ar koncertu pārdošanu, man ir teikuši, ka esmu gatavais auns, jo manā festivālā esot pārāk lētas biļetes. (..)

Taču uzskatu, ka mums, mūziķiem, ir jābūt lojāliem pret saviem klausītājiem.

Jo mūsu uzdevums ir radīt prieku, nevis kļūt stāvus bagātiem."