Fokusā: J.S. Baha Prelūdija un fūga Solmažorā BWV 521. Jauns CD: J.S. Baha ērģeļdarbus spēlē Masāki Suzuki (BIS Records, 2017). Raidījuma viesi - ērģelnieki Ilze un Aigars Reiņi.