Sanitas Reinsones monogrāfija "Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās" ir veltīta apmaldīšanās tēmai, stāstiem un stāstīšanai.

Interpretējot apmaldīšanos kā kultūrpieredzi, kuras izstāstīšanas tradīcija izsekojama jau pusotra gadsimta garumā, autore, izmantojot plašu starpdisciplināru teorētisko pieeju spektru, sniedz būtisku pienesumu mutvārdu stāstu un stāstīšanas izpētē. Kā teic latviešu folkloras pētnieks Dr. philol. Guntis Pakalns, "tas ir pētījums par to, kā neapmaldīties stāstu pasaulē - tajā, kas ir mums visapkārt un uz kuru folkloristi dažkārt vēl aizvien skatās caur 19. gadsimtā pagatavotām brillēm. Tas ir pētījums par cilvēku attiecībām ar stāstiem." Pētījuma materiāls iegūts desmit gadu ilgā lauka pētījumā, kura laikā autore Latvijas laukos un pilsētās aicinājusi uz sarunu par apmaldīšanos dažādu paaudžu cilvēkus, ne tikai uzklausot stāstus, bet apspriežot arī orientēšanās un vietas izjūtas tēmu, kā arī lūdzot sarunas biedrus interpretēt un paust viedokli par šķietami neizskaidrojamo, pārdabisko un nesaprotamo. Līdztekus mūsdienu stāstu materiālam pētījumā analizētas arī latviešu teikas par vadātāju. Par savu veikumu plašāk stāsta pati Sanita Reinsone.

Gadagrāmatas "Garā pupa" izdošanu 2014. gadā pēc ilgāka pārtraukuma atjaunoja biedrība Ascendum un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome. Šī gada izdevumu ilustrējis mākslinieks un animācijas filmu režisors Edmunds Jansons. 2017. gada dzejas gadagrāmatā bērniem atrodami bērnu dzejas jaunumi: līdz šim nepublicēti 33 autoru darbi, tajā apkopoti dzejoļi bērniem, kas atrasti tautā iemīļotu dzejnieku arhīvos, kā arī publicēta apjomīga tautasdziesmu kopa. Tradicionāli izdevumā tiek sumināti gada jubilāri, kas šajā reizē ir Jāzeps Osmanis, Andris Vējāns, Valdis Grenkovs, Arturs Goba. Grāmatā atrodams Kārļa Vērdiņa poēmas "Dilles tante" fragments un ieskats citu valodu dzejas tradīcijās. "Garajā pupā" lasāmi bērnu radošie darbi - bērnu dzejas konkursa dalībnieku veiksmīgākie dzejoļi. Par "Garo pupu" vairāk vēsta Inese Zandere un Indra Brūvere.