Denisa Hanova monogrāfijā "Dons Žuans atgriežas: Volfganga Amadeja Mocarta opera Don Giovanni 18. gadsimta komunikācijas telpā" tiek analizēta Mocarta opera saistībā ar senu dona Žuana tradīciju Eiropas mītos, viduslaiku dzejā, renesanses un klasicisma teātrī, kā arī veidota saturiskā saikne ar Mocarta operas uztveri 19. un 20. gs. literatūrā, politikā, filozofijā.

Pirmo reizi Latvijā veikts pētījums, kas analizē 18. gs. operas kultūru, izprotot to kā Eiropas elites kultūras un komunikācijas telpu. 18. gs. operas nozīme radikāli atšķiras no mūsdienu opermākslas - opera 18. gs. ir būtisks politisko vēstījumu, varas konfliktu un valdnieka publiskā tēla "darbnīca". "Grāmatu stāstos" par savu apjomīgo pētījumu vēsta pats Deniss Hanovs.

Savukārt "Asinīs rūdītais" ir rūpnīcas VEF bijušā ģenerāldirektora Ivara Braža vēsturiski biogrāfiskais romāns par Indriķi Ekertu - vienu nelielu, nemanāmi, bet neatņemamu Latvijas vēstures daļiņu, kas mērāma viena cilvēka mūža mērogā. Indriķis Ekerts bija 5. Zemgales latviešu bataljona strēlnieks.

Līdzīgi daudziem Pirmā pasaules kara strēlniekiem un Latvijas armijas karavīriem Indriķis Ekerts izveidoja savu lauku saimniecību neatkarīgajā Latvijas valstī. Viņš un viņa ģimene pārdzīvoja Latvijas trīs okupācijas Otrā pasaules kara un tam sekojošajos gados, tomēr savā 89 gadus garajā mūžā Indriķis ne vien saglabāja dzimtās Zemgales smagnējo lauku mierīgumu, izturību, ticību tēvu zemes brīvībai, nenogurstošo darba čaklumu, sirds dāsnumu, humora dzirksti un bagātu strēlnieku dziesmu krājumu, bet arī prata to visu nodot saviem pēcnācējiem. Par savu darbu plašāk stāsta pats Ivars Bražis.