Aspazijas jaunie Kopotie raksti plānoti desmit sējumos un cerams, ka tie iznāks sešu gadu laikā.

Līdz šim izdotie kopotie raksti visi sākās ar dzeju, uzsverot Aspazijas kā dzejnieces izcilību, kas ir nepašaubāma. Stereotips, ka Aspazija ir dzejniece un viņas dramaturģija tikai tā - starp citu, tiek lauzts, jo no mūsdienu viedokļa Aspazijas lugās ietvertie dramatiskie konflikti ir mūsdienu cilvēkam aktuāli. Viņa bija ļoti asa sadzīves konfliktu uzrādītāja. No 19. gadsimta 90. gadiem viņas lugas tika izbrāķētas, aizliegtas, bet tad, kad parādījās uz skatuves, ar tām saistījās ļoti asas diskusijas par morāles, laulības, sadzīves jautājumiem.

Jauno Aspazijas kopoto rakstu 1. sējumā iekļautas dzejnieces agrīnās lugas, pirmo sējumu ievada sastādītājas un zinātniskās redaktores Ausmas Cimdiņas priekšvārds un "Ieskats Aspazijas biogrāfijā. Jaunības gadi", savukārt pielikumā publicēts Artura Skuteļa pārskats par agrīno Aspazijas lugu iestudējumu vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām un Aspazijas agrīno lugu iestudējumu hronika, kas ļauj izsekot šo drāmu skatuves dzīvei un sniedz vērtīgu kultūrvēsturisku informāciju par Latvijas un latviešu teātra dzīves norisēm Latvijā un ārzemēs. Par šo vērienīgo projektu uzklausām Ausmas Cimdiņas teikto.

"Paradīzē" ir Lindas Riņķes otrā ceļojumu grāmata: par dienām un nedienām Jaunzēlandē, par tās burvīgo dabu un unikālo dzīvesveidu, kas iepazīta Vaihekes salā. Par ceļošanu, lai pārliecinātos par to, ka pasaule ir apaļa. Šeit varat lasīt arī par ceļojumiem Samoa, Kalifornijā, paciemošanos mājās un atgriešanos Turcijā, par negaidīto vienas dienas vizīti Ķīnā un lēmumu atgriezties Jaunzēlandē un uz vismaz vēl vienu gadu tur palikt, lai turpinātu piepildīt savus sapņus. Bet visvairāk grāmatā ir par sekošanu savai sirdsbalsij, ļaušanos dabai un notikumiem diktēt ­tālākos soļus, sapņu piepildīšanu, neatteikšanos no meklējumiem un ideāla darba atrašanu. Vēl un vēl. Tieši tik ­atklāti, kaili un patiesi kā pirmajā grāmatā. Par savu veikumu plašāk stāsta pati autore - Linda Riņķe.