Pagājušās nedēļas nogalē Minsteres Latviešu centrā pirmo reizi norisinājās Ģimeņu dienas, kuras kopā pulcināja latviešu ģimenes no tuvākām un tālākām vietām.

Ģimeņu dienu dalībniekiem trīs dienu garumā bija iespēja apgūt kokles spēles pamatus, mācīties liet sveces, piedalīties ansamblī, uzvest latviešu tautas pasaku par rausīti,  mācīties dziedāt un dejot, un to visu likt lietā nu jau siltajos sadziedāšanās un danču vakaros brīvā dabā.

Ģimeņu dienu ietvaros notika diskusija par Latviešu valodas apguves un saglabāšanas problēmām un izaicinājumiem Vācijas latviešu diasporā. Diskusijas vadītāja bija Laura Ritenberga – Kindere, kura ir Ventspils augstskolas doktorantūras studente un savas disertācijas ietvaros pēta latviešu valodas attīstību Vācijas latviešu diasporā, koncentrējoties uz bērnu un jauniešu valodas attīstību un īpatnībām.

Ģimeņu dienu idejas autore ir Rasa Jansone, kura šobrīd Minsteres Latviešu centrā atrodas studiju praksē un kuru izvaicā Rozīte Katrīna Spīča.

Vēl Minsteres Latviešu centrā Rozīte aprunājās ar Zušu ģimeni, kura ar savām trīs atvasēm bija viena no kuplāk pārstāvētajām ģimeņu dienu dalībniecēm. Pasākumu atbalstīja Latviešu kopība Vācijā.

***

Nu jau pagājis teju mēnesis kopš Preiļu novada Smelteros norisinājās pasākums “Gandrīz 100 gadu dziesmai “Labs bij puika mūsu Jezups””. Ziņa par šāda pasākuma norisi rosināja "Etnovēstu" korespondeti Agnesi Lukjanovu izvaicāt tā rīkotāju Aigaru Krekelu par viņa aktīvo darbošanos tautas mūzikas jomā Preiļu pusē.