9. februārī pirmo reizi uz folkkluba "Ala Pagrabs" skatuves kāpa etnogrupa "Ogas" , kas pati sevi dēvē par etnoprieka grupu.

"Ogas" ir Latvijas Mūzikas akadēmijas Etnomuzikoloģijas un Pedagoģijas nodaļu studenšu ansamblis, un ar trim no piecām dāmām -  Igetu Gaiķi, Agnesi Lukjanovu un Ilzi Jurjāni - tikās Madara Rone.

10. janvārī Latvijas Nacionālais kultūras centrs izsludināja šī gada pieteikumu pieņemšanu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam.

Ikviens aicināts sarakstam pieteikt elementus, kas uzskatāmi par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību.

2017.gadā sarakstam iesniegti 19 pieteikumi, no kuriem Nemateriālā kultūras mantojuma padome sadarbībā ar ekspertiem sarakstam izvirzīja sešus elementus: Psalmu dziedāšanu Ziemeļlatgalē; Dziedāšanu ar pusbalsu; Latgales mazo bundziņu - bubyna spēles tradīciju; Ieviņa tipa ermoņiku būvēšanas un spēlēšanas tradīciju; Mirušo ofīciju (saļmu) izpildīšanas praksi Vaboles un Līksnas pagastos, kā arī Siguldas spieķa darināšanas prasmi. Vairāk par nemateriālo kultūras mantojumu stāsta LNKC direktore Signe Pujāte.

Par nemateriālā kultūras mantojuma daļu var atzīt - paražas, spēles, mākslas, mutvārdu izpausmes formas, zināšanas, prasmes, tradicionālo amatniecību, svētkus, rituālus un kultūrtelpas. Signe Pujāte skaidro, kādas izpausmes attiecināmas uz šī mantojuma saglabāšanu, turpina skaidrot Signe Pujāte.

Pieteikumi Nacionālajā kultūras centrā jāiesniedz līdz 29. jūnijam. Vairāk informācijas lnkc.gov.lv