7. janvārī Austrumu kristīgā baznīca svin Ziemassvētkus. Par gatavošanos svētkiem un svinēšanu, Ziemassvētku dziedājumiem, atšķirībām starp pareizticīgo un vecticībnieku mūziku, vecticībnieku vēsturi Latvijā, zīmju dziedājumiem un ikonu radīšanu uzzinām no sarunas ar muzikoloģi Innu Petļaku.

Viņa pētījusi Pareizticīgo baznīcas dziedājumus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, rakstot diplomdarbu "Pareizticīgo Baznīcas dziedājumi un to apguve solfedžo nodarbībās", kā arī īpaši iedziļinājusies vecticībnieku baznīcas tradīcijās.  Par pētniecības objektiem kļuva ne tikai vecticībnieku baznīcas dziedāšanas kultūra, bet arī paši vecticībnieki antropoloģiskajā skatījumā. Pateicoties dalībai daudzās starptautiskās konferences un publikācijām tika iegūta starptautiska atzinība. Kopš 2007. gada Inna Petļaka ir Latvijas Komponistu Savienības un ICTM (International Council for Traditional Music) biedre