Jubilejas reize pienākusi vijolniecei un pedagoģei Mārai Birziņai, kā arī viņas vadītajam viduslaiku un renesanses mūzikas ansamblim Ludus, kurš šogad atskatās uz trīsdesmit darbības gadiem.

Māra Birziņa pēc Dārziņskolas 1981. gadā absolvējusi Latvijas Valsts konservatoriju, pēc tam piecpadsmit gadu tur strādājusi par koncertmeistari- ilustratori, bet jau kopš 1981. gada strādājusi un joprojām strādā Pāvula Jurjāna mūzikas skolā par vijoļspēles pedagoģi un pēdējos trīspadsmit gadus arī par vijoļspēles skolotāju Rīgas Doma kora skolā. Māra dod padomus arī Apvienotajā Rīgas mūzikas skolu audzēkņu orķestrī, kā arī ir vijoļu pedagogs programmā bērniem ar īpašām vajadzībām.

Kopš 1988. gada līdz pat šim brīdim mūziķe ir Ludus dalībniece, pašlaik mākslinieciskā vadītāja, kā arī baroka orķestra Collegium Musicum Riga vijolniece.

Sarunā ar Rūtu Paulu - par senāku un jaunāku mūziku, arī darbu skolās, ikdienu un vaļaspriekiem: "Es esmu pasākusi no rītiem pusstundu ar kājām iet uz darbu - tas man tāds jauns vaļasprieks, jo citam man laika nav. No rīta ir Doma kora skola, pēcpusdienā - Jurjānu mūzikas skola, un vakari parasti paiet, spēlējot pašai".