Par latviešu koru kultūras un izglītības celmlauzi Jāni Cimzi grāmatu "Kroņu pinējs" uzrakstījis diriģents Jānis Erenštreits. Apgādā "upe tt".izdotās grāmatas atvēršana notiek autora 75 gadu jubilejas koncertā, bet dzimšanas dienas rītā tiekamies ar Jāni Erenštreitu un grāmatas redaktoriem Gundegu Blumbergu un Ventu Zvaigzni.
Uzmanības lokā: "Kroņu pinēja" tapšanas impulsi, autora iemiesošanās protagonista ādā, Jāņa Cimzes pedagoga talants un pozīcija starp vāciešiem un latviešiem, Cimzes un Kronvaldu Ata vārdiskā saķeršanās Pirmo dziesmusvētku laikā, Latvijas vēstures periods pirms jaunlatviešiem, redaktoru ieguldījums "Kroņu pinēja" slīpēšanā.