Ar ieskatu Jāņa Ivanova Ceturtās simfonijas "Atlantīda" idejā, pirmajā un vēlākajos atskaņojumos, atsākam stāstus par 100 Latvijas pirmizrādēm. Kāpēc ar simfoniju? Tāpēc, ka tā, pārkāpjot žanra ietvarus, tika iecerēta kā uzvedums ar gaismām un horeogrāfiju, ēģiptiešu leģendās un grieķu filozofa Platona darbos balstītu saturu par teiksmaino, laimīgo salu Atlantīdu, ko sagrauj baisa stihija un tās eksistenci izbeidz postošs spēks. Idejas realizējums iezīmē asu lūzumu gan paša Ivanova, gan latviešu mūzikā vispār.